Begagnade hyllställ blev en lösning för bibliotek i Karlstad

Biblioteket i Karlstad tog sig an utmaningen gällande utrymme genom inköp av begagnade hyllställ, vilket gav ökad kapacitet för förvaring av gamla böcker.

Karlstads kommundelsbibliotek kämpade med att hyllorna svämmade över av böcker. Det fanns helt enkelt inte tillräckligt med utrymme för att ha allihop i de allmänna avdelningarna för utlåning. Samlingen växte ständigt och utrymmena var begränsade. Därför började bibliotekspersonalen fundera över hur de skulle hantera överflödet av litteratur.

Det blev snabbt uppenbart att en förändring var nödvändig. Det uppstod flera livliga diskussioner där personalen brainstormade kring hur man bäst skulle hantera det växande problemet med utrymmesbrist i biblioteket. Under dessa presenterade olika medlemmar av bibliotekspersonalen sina, mer eller mindre genomtänkta, idéer.

En del föreslog att de helt enkelt skulle sälja eller slänga (vilken hädelse!) de minst populära böckerna. Men det var förslaget att köpa in begagnade hyllställ och ställa i källarförrådet för att skapa mer förvaringsutrymme, som fastnade. Det var ett praktiskt sätt att hantera böcker som sällan lånades ut, samtidigt som de ändå kunde behållas.

Valet av begagnade hyllställ

Budgetmässigt var det en oöverträffad lösning. Att investera i begagnade hyllställ innebar avsevärt lägre kostnad jämfört med att köpa nya. För att inte tala om vad det skulle ha kostat att köpa presentabla hyllor till utlåningsavdelningarna. Genom att välja begagnade hyllställ kunde de utöka sin kapacitet utan att nämnvärt påverka bibliotekets ekonomi.

Det blev även ett miljövänligt val, vilket gav projektet en ytterligare dimension av ansvarstagande. Att de var beslutsamma i att hitta en hållbar lösning blev faktiskt en viktig del i bibliotekets strävan att både bevara sin omfattande samling böcker och att hålla sig inom budgetens ramar.

Men det fanns även nackdelar. En oro var om de begagnade hyllställen skulle vara i tillräckligt bra skick för att tåla lasten av de mängder av böcker som var aktuellt. De behövde också vara säkra på att hyllställens dimensioner skulle vara tillräckliga för bibliotekets varierande bokstorlekar. När de undersökte saken visade det sig dock att just valet av hyllställ skulle ge oöverträffad kapacitet och flexibilitet.

Inköp och installation av hyllställ

När beslutet om att använda begagnade hyllställ väl hade tagits, inleddes nästa fas av projektet: att besluta om typ och antal, samt att köpa in och praktiskt genomföra installationen. Det behövdes nogranna uppmätningar och planering för att allt skulle bli rätt och ge det resultat som de var ute efter.

Sedan behövde de hitta och välja en bra leverantör av begagnade hyllställ i Karlstad. Ett par bibliotekarier gav sig därför ut på en liten tur för att inspektera och jämföra utbudet, för att hitta hyllställ som både var i bra skick och värd sitt pris. Efter att ha jämfört de olika alternativen noggrant, gjordes ett val som balanserade kvalitet och pris.

För själva installationen av hyllställen arbetade bibliotekspersonal tillsammans med leverantören, för att resultatet skulle bli funktionellt, praktiskt och inte minst stabilt. De var tvungna att ta hänsyn till både det aktuella utrymmets disposition och att personalen skulle kunna komma åt eventuella böcker som trots allt efterfrågades.

Hyllställens effekt på biblioteksutrymmet

Efter installationen av hyllställen följde arbetet med att välja ut och bära ned de böcker som inte längre skulle vara tillgängliga för den boktörstande allmänheten. När de var klara med detta jobb blev det tämligen omgående uppenbart att förändringen hade lett till en klar förbättring.

Hyllställen gjorde att de kunde frigöra värdefullt utrymme i de avdelningarna för utlåning. Böcker som tidigare hade tagit upp plats, men sällan lånades ut, kunde nu förvaras på ett mer diskret sätt. Det i sin tur gjorde att de mer efterfrågade och populära böckerna kunde presenteras bättre.

Även för personalen innebar de nya hyllställen en förbättring. Tack vare bättre organisering och lättare tillgång till böcker, blev det enklare och mindre tidskrävande att hantera och underhålla samlingen. Det gjorde att personalen kunde ägna mer tid åt andra viktiga uppgifter och åt att hjälpa besökare.