Hemtjänst är det smidiga alternativet i Stockholm

Att vi alla blir äldre är ett faktum som inte går att påverka. Men – man ska inte förknippa en hög ålder med rätten till ett drägligt liv och där man tillåter att kroppens bristande kapacitet ska utgöra ett hinder för det liv man vill leva. Det finns nämligen alltid hjälp att få för äldre människor som gör att de kan leva som vanligt och där de inte behöver känna att de ligger samhället till last. God vård och hjälp för äldre människor är lite av det som definierar ett gott samhälle och här har vi i Sverige alltid legat i framkant där de alternativ vi erbjuder samtliga håller god klass och hög kvalitet i jämförelse med andra länder. En tradition som verkligen är värd att vårda och bevara.

Vi tänkte titta lite närmare på ett av dessa alternativ som visat sig vara extra gångbart i Stockholm där bristen på platser på exempelvis äldreboenden är relativt stor och där man istället – i en högre grad – väljer att bo kvar och få den hjälp man behöver på plats i sitt eget hem. Det vi tänkte titta lite närmare på i denna text är hemtjänst och hur den fungerar i Stockholm; en fråga som blivit alltmer aktuell sedan privatiseringar tillåtits och där många pekar på att hemtjänst idag – i och med detta – blivit betydligt sämre. Stämmer då detta?

Ja och nej. Man ska veta att de rapporter som kommit gällande baksidorna av hemtjänst i Stockholm ofta har stämt – men att man även utelämnat att rapportera om de betydligt fler exemplen där hemtjänst i Stockholm blivit bättre. Företagen som misskött sig och inte kunnat erbjuda en bra hemtjänst är också till stor del utrensade då branschen i stort genomgått en slags självsanering. På samma sätt som inom övriga vård- och omsorgsbranscher där privatiseringar tillåtits så har de flesta lycksökarna kommit att försvinna och de företag som finns kvar i Stockholm inom hemtjänst är till största del de seriösa och skickliga aktörer som vi alla kräver.

Klara fördelar med hemtjänst i Stockholm

Fördelarna med hemtjänst är många och där den främsta är både uppenbar och självklar: man får som äldre bo kvar i den bostad där man spenderat sitt liv och slipper den oro som en flytt kan föra med sig. I sitt eget hem får man på valda tidpunkter hjälp med matlagning, man får hjälp med att de eventuella mediciner man har, man får hjälp med sin personliga hygien och man får hjälp med på- och avklädning.

Kort sagt – i och med hemtjänst så får man de ben-, de armar- och det minne som kanske kommit att försämras i takt med åren och på köpet så får man också det sällskap som annars kanske skulle ha uteblivit.

Hemtjänst har – inte bara i Stockholm – klara fördelar och är den tjänst som rekommenderas om det inte handlar om några allvarligare krämpor som kräver tillsyn under större delen av dygnet. Som vi nämnde ovan; att man åldras behöver inte innebära ett större hinder – huvudsaken är att den hjälp man behöver för att klara vardagen finns tillgänglig och här är hemtjänst ett väldigt bra val.