Att utföra trädfällning på Värmdö

Är det aktuellt med trädfällning på Värmdö? Har du skadade eller sjuka träd som behöver tas bort? Ett sådant projekt behöver utföras av utbildade personer.

Innan man tagit sig an en trädfällning är det svårt att föreställa sig hur det är. Teoretiskt sett förstår de flesta att träd är både stora och tunga. Hur stora och tunga är de flesta inte medvetna om förrän det är försent. En enda gren på en gammal björk är för tung för att släpas av en normalstark person.

Skadade och sjuka träd kan utgöra en fara för liv och egendom om de inte tas ner. Ett träd som är murket eller skadat av väder och vind kan rasa plötsligt och åstadkomma otrevliga saker med levande varelser eller med strukturer som hus och bilar. Misstänker man att de träd som står på tomten är skadade bör detta följas upp.

Professionell trädfällning gagnar alla inblandade

En trädfällning på till exempel Värmdö behöver planeras noga, speciellt om det inte finns stora ytor för trädet att fällas på. Är det ett riktigt stort och yvigt träd kan det behöva sektionsfällas med hjälp av lift. Alternativt kan en erfaren arborist klättra upp, försedd med lämpliga redskap, och fälla trädet bit för bit. Finns mer yta och mindre träd måste ändå fallriktning och liknande beräknas noga.

När trädet är fällt finns åtskilligt med arbete kvar. Trädet behöver kvistas av och sedan kapas i lämpliga längder. Skall det användas som ved behöver man förstås kapa i ordentligt små bitar. Annars behövs hjälp med borttransport av ris och ved. Lämna det komplicerade jobbet till proffsen.

Läs mer om trädfällning, gå till denna sida: trädfällningvärmdö.nu