Starta

Våra Skogar, Era skogar,
med kunskap om hela Sverige.

Sveriges Allmänningsskogars förbund

Framtiden växer med oss

LÄS MER

En Röst, 24 Allmänningar & 800.000 ha skog!

Genom att samla erfarenhet och kunskap i en gemensam organisation vill förbundet föra upp Allmänningarnas och inlandets villkor, betydelse och förutsättningar för skogsbruk

Årets största reservatbildningsaffär nu i hamn

Jokkmokks Allmänning, Länsstyrelsen i Norrbottens län och Naturvårdsverket har träffat en överenskommelse om att skydda skogar med höga naturvärden. Överenskommelsen omfattar 11 skogsområden i Jokkmokks kommun.

Karin Fällman

Är förbundets nya talan i näringspolitiska frågor på såväl lokal-, regional- som riksnivå. Karin ansvarar för förbundets övergripande omvärldsbevakning och strategiskt arbete ur ett långsiktigt perspektiv.

KONTAKTA

Här växer det nya Jokkmokk

Christian Rimpi tar er med ut i skogen för att se var framtiden växer