fbpx

Starta

Våra Skogar, Era skogar,
med kunskap om hela Sverige.

Sveriges Allmänningsskogars förbund

Framtiden växer med oss

LÄS MER

En Röst, 24 Allmänningar & 800.000 ha skog!

Genom att samla erfarenhet och kunskap i en gemensam organisation vill förbundet föra upp Allmänningarnas och inlandets villkor, betydelse och förutsättningar för skogsbruk

Fokus på landsbygden – historiskt och i framtiden

En film som i all sin enkelhet sammanfattar vår historien och vart vi är på väg i framtiden.

 

 

Karin Fällman

Är förbundets nya talan i näringspolitiska frågor på såväl lokal-, regional- som riksnivå. Karin ansvarar för förbundets övergripande omvärldsbevakning och strategiskt arbete ur ett långsiktigt perspektiv.

KONTAKTA