fbpx

Dorotea Övre Allmänning

Dorotea Övre Allmänning

Allmänningsskogar tillskapades i samband med den sk. avvittringen och utgörs av ett markområde som ägs och förvaltas gemensamt av delägarna.
Ändamålet med dessa skogars verksamhet är att stärka de enskilda brukarnas och därmed också bygdens ekonomi.

Dorotea Övre ca. 3000 ha ca. 50 delägare