fbpx

Vilhelmina Allmänning

Vilhelmina Allmänning

Allmänningsskogarna tillkom i samband med avvittringarna som skedde i de fjällnära om­rådena. Avvittringen är att skilja privat mark från statens mark. För att sörja för en långsiktigt stabil avkastning från skogen på dessa fastig­heter bestämdes att en del, vanligen hälften, av tilldelningen skulle läggas i gemensamma områden och därmed bildades allmänningen. Andelen i allmänningen bestämdes av fastighetens mantal

Registrerade delägare december 2017 är 865 stycken med sammanlagt 983 fastighetsandelar.