fbpx

Sorsele Allmänning

Sorsele Allmänning

Sorsele Övre Allmänningsskog är belägen inom Sorsele kommun i Västerbotten och omfattar c:a 24 000 ha produktiv skogsmark. Allmänningen som har c:a 700 delägare har bedrivit skogsbruk sedan tidigt 1900-tal.