fbpx

Tärna Stensele Allmänning

Tärna Stensele Allmänning

Tärna-Stensele Allmänningsskog ligger inom Storumans kommun och har en total landareal av c:a 52000 ha. Av detta klassas 38400 ha som produktiv skogsmark.
Allmänningen som ägs gemensamt av c:a 1400 delägare är belägen mellan Storuman och Tärnaby där byn Slussfors kan sägas vara centralort.

Skogen som domineras av granskog (c:a 85 %) gränsar i väster mot fjällområdet. På de mer låglänta sedimentmarkerna mot älvdalgången finns inslag av tall.